جلسه 26 شورا

بنام خدا

جلسه بیست و ششم شورای منتخب در روز دوشنبه 25/5/89 از ساعت 14 الی 17 با حضور اعضا و دبیر محترم ستاد رفاهی و اعضای هیئت مدیره بلوکها تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر بررسی و تصمیم گیری شد:

1-     برق وصل شد.

بالاخره پس از ماهها تلاش بی وقفه ستاد و شورای منتخب و همراهی اعضای محترم، بعدازظهر امروز برق مجموعه در هردو بخش فشار قوی و فشار ضعیف و کنتور واحدها متصل شد. مقرر شد از روز سه شنبه تست آسانسورها و تاسیسات آب و پمپها آعاز شود. در D هنوز کنتور سه فاز نصب نشده که چند روز دیگر وصل خواهد شد.

2- در رابطه با محفظه مربوط به تلفن کار ادامه دارد و آقای دکتر فانی آن را پیگیری می کنند. آماده سازی پارکینگها تا 15 شهریور زمان می برد.

3- از 15 شهریور هیچ کارگری شبها مجاز به حضور در سایت نیست و در روز هم فقط با سرشماری می توانند برای انجام رفع نقص واحدها وارد سایت شوند. همچنین از 15 شهریور شرکت مربوط به انتظامات در بلوکها مستقر می شود.

4- یک شرکت مشاور نقشه 100/1 واحدها و متراژ آنها را مشخص کرده است که این ارقام در سند ثبت می شود. مقرر شد آقای مهندس چراغی تا پنجشنبه CDحاوی نقشه های مربوطه را به آقای دکتر حسینی هاشمی تحویل دهد تا ایشان پرینت گرفته و در اختیار کلیه اعضا قرار گیرد. اعضای محترم می توانند هرگونه اعتراض به متراژ را با توجه به ارقام اعلام شده به هیئت حل اختلاف ارائه کنند. صورت مجلس تفکیکی نیز توسط این مشاور تهیه شده که آماده ارائه به اداره ثبت و شهرداری است.

5-     نتیجه جلسه با شرکت آلوپن مسئول درب و پنجره های بلوک B ارائه شد که طبق آن، این شرکت موظف شد ظرف دو هفته کلیه نقایص درب ها و پنجره های این بلوک را رفع کند.

6-      قرارداد با حسابرسان خبره آماده امضا است و تا آخر شهریور نتیجه بررسی پرونده کلیه اعضا مشخص می شود. براساس این بررسی، میزان بدهی یا طلب هریک از اعضا مشخص خواهد شد.

7-     مقرر شد روز پنجشنبه جلسه هیئت مدیره کلیه بلوکها تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس، نایب رئیس، منشی، خزانه دار، تصویب اساسنامه و افتتاح حساب و همچنین انتخاب نماینده بلوک در هیئت مدیره مرکزی بلوکها تصمیم گیری کنند. پس از آن نیز برای هماهنگی تصمیمات، جلسه مشترک بلوکها تشکیل شده و تصمیمات را نهایی می کند. از هفته آینده نیز جلسه شورای منتخب با حضور هیئت مدیره مرکزی برگزار می شود.

8-     گزارش آقای جعفری مشاور حقوقی ستاد در رابطه با پیگیری مسئله بازپرداخت وام مطرح شد. براساس این گزارش جلسه ای با حضور ایشان، رئیس شعبه مربوطه بانک و آقای راسخ مدیرکل ساختمانهای بانک ملت تشکیل و مقرر شد نسبت به نوشتن نامه ای به بانک (براساس نظر بانک) اقدام شود تا جریمه مربوطه رفع اثر شود. همچنین راه حلهایی برای تبدیل وام مشارکت مدنی به فروش اقساطی از سوی آقای راسخ مطرح شد که مورد موافقت شورا قرار نگرفت.

نظر شورا براین است که به هیچ وجه بازپرداخت یکجای وام و بهره برای اعضا مقدور نیست و باید بانک را راضی کرد که بدون داشتن پایان کار شهرداری و سند، با صدور دفترچه فروش اقساطی موافقت کند، کما اینکه این امر در پروژه های مختلف دیگری (از جمله پروژه های دانشگاههای مختلف) نیز اتفاق افتاده است. همچنین مقرر شد از طریق افرادی که به مدیرعامل بانک دسترسی دارند (و از سوی اعضا معرفی شده اند) نسبت به تعیین وقت ملاقات با مدیرعامل بانک اقدام شود تا تصمیم نهایی در جهت منافع اعضا گرفته شود. همچنین مطرح شد شرکتهایی وجود دارند که می توانند نسبت به گرفتن پایان کار و ارائه نامه مورد نیاز بانک اقدام کنند که قرار شد این مسئله پیگیری و اطلاعات لازم در این باره کسب شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید