جلسات 30 و 31 شورا

بنام خدا

جلسات سی و سی و یکم شورای منتخب در روزهای دوشنبه 5/7/89 و چهارشنبه 22/7/89 به ترتیب از ساعت 9 الی 11:30 و 18تا 21 با حضور اعضای شورا و دبیر محترم ستاد رفاهی و مدیر پروژه و نماینده دستگاه نطارت تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر بررسی و تصمیم گیری شد:

1-     با توجه به اینکه تست گاز بلوکهای ب و ث جواب داده است مقرر شد نمایندگان شورا و ستاد از طریق اداره گاز برای کسب مجوز اتصال گاز به شبکه بصورت بلوک بلوک موضوع را پیگیری کنند. طبق گزارش نماینده شورا نتیجه پیگیری مثبت بوده و انتظار می رود گاز این دو بلوک در هفته آخر مهر وصل شود. در صورت وصل گاز امکان راه اندازی چیلرها فراهم شده و مشکل گرمایش زمستان حل خواهد شد.

2-     با توجه به کندی کار و عدم رضایت از فعالیتهای پیمانکاران محوطه، از سوی مشاور خاتمه کار پیمانکار محوطه بلوک د ابلاغ شده و این کار فعلا از طریق خود ستاد عمل می شود. در رابطه با خاتمه دادن به کار پیمانکار سه بلوک دیگر قرار است مشاور در هفته آخر مهر اقدام کند.

3-     با توجه به ترک کار مدیر پروژه وابسته به مشاور، مقرر شد مشاور تا هفته آینده مدیر پروژه جدید خود را معرفی کند.

4-     در رابطه با وضعیت آسانسورها فعلا حداقل یک آسانسور ب و ث نرمال و بدون اپراتور کار می کند. بلوک آ در حال تعمیر است و بلوک د هم با اپراتور کار می کند. با توجه به سستی کار شرکت مسئول آسانسورها مقرر شد از سوی ستاد تذکر جدی داده شده و اقدامات لازم انجام شود.

5-     صورتجلسه معایب تاسیسات ب از سوی مشاور امضا شده و مقرر شده مشاور ظرف 20 روز رفع نقص کند. در غیر اینصورت ستاد با استفاده از سپرده های مشاور کار را تمام می کند.

6-      فعلا فقط پارکینگ ب آماده است (بجز رمپ ورودی) و در بقیه بلوکها مشغول کار و رفع عیب هستند. به همین دلیل کلیه ساکنین فعلا از پارکینگ ب استفاده می کنند.

7-     کابل تلفن تا درب بلوک ث آمده است و اتاقکهای مربوطه نیز در بلوک ث آماده شده است. اداره مخابرات باید نسبت به سیم کشی تا محل تقسیم اقدام کند. پیش بینی می شود واحدها تا یکماه آینده بوق داشته باشد.

8-     آنتن مرکزی بعهده پیمانکار است و قرار شد این مورد پیگیری و تسریع شود.

9-     قرارداد نگهبانی چند هفته است آماده شده ولی بدلیل عدم حضور طرف مقابل، هنوز امضا نشده است. در رابطه با نگهبانی لازم است به گونه ای عمل شود که نگهبانان پیمانکار که عمدتا افغانی هستند در ساعات غیر کاری به هیچ عنوان در محوطه و داخل بلوکها حضور نداشته باشند.

10-با شرکت پیمانکار تاسیسات به مدت 3 ماه قرارداد نگهداری موتورخانه بسته شده است. پس از تعیین شرکت نگهدارنده و بهره بردار از سوی هیئت مدیره، قرارداد جدید با آن شرکت امضا می شود.

11-بانک ملت با تبدیل وام به فروش اقساطی و بخشیده شدن جرایم موافقت کرده و موضوع برای تصویب نهایی به هیئت مدیره بانک ارجاع شده است. مقرر شد تماسهای لازم با هیئت مدیره در این خصوص انجام شود.

12-در رابطه با پرونده شرکت اوتیس، دادگاه یک کارشناس رسمی دادگستری را برای تهیه گزارش مامور کرده و وی نیز گزارش خود را به دادگاه ارسال کرده است. منتظر نظر دادگاه هستیم.

13-تاکنون حدود 700-800 میلیون تومان از طریق پرداخت قسطهای اول و دوم جدید فراهم شده و لازم است بقیه اعضا نیز سریعتر به تعهدات خود عمل کنند.

14-برای جلوگیری از تبعات برخی از پیشامدهای غیر مترقبه، اکیدا توصیه می شود کلیه اعضا سریعا واحد خود را به تملک درآورند.

15-با توجه به وصل آب و ایجاد جریان فاضلاب، اکیدا به اعضا توصیه می شود واحد خود را از نظر نشت آب، چکه کردن شیرها، سرریز فلاش تانکها و نشت فاضلاب از واحدهای دیگر، هرچه سریعتر بازرسی و از سلامت آن بر اثر موارد فوق مطمئن شوند.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید