جلسه هماهنگی

بنام خدا

در روز چهارشنبه 5 اسفند 88 جلسه هماهنگی بین دبیر شورای منتخب و مشاوریت آقای دکتر متکان در محل وزارت علوم برگزار شد. در این جلسه نظرات شورا به وزارت علوم منتقل شد و دستور جلسه مشترک بین آقای دکتر متکان و شورا تعیین شد.

/ 0 نظر / 9 بازدید