پرداخت بدهی های عقب افتاده

بنام خدا

به اطلاع کلیه اعضای پروژه می رساند اولین قبض گاز و برق پس از حذف یارانه ها به ترتیب برابر 10 و 5/9 میلیون تومان بوده است که بدلیل عدم وجود موجودی کافی پرداخت نشده است. با این ترتیب براساس روال اداره گاز و برق امکان قطع انشعابات وجود خواهد داشت.

بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضائی که مبالغ اعلام شده توسط هیئت مدیره را پرداخت نکرده اند می رساند مسئولیت هرگونه خسارت به بقیه ساکنین متوجه آنان است و علاوه بر پرداخت جرایم مربطه باید پاسخگوی این خسارات نیز باشند.

/ 0 نظر / 14 بازدید