مجوز تردد خودرو

با سلام

به اطلاع کلیه ساکنین پروژه سرو می رساند براساس مصوبات هیئت مدیره برای ورود و خروج خودرو به مجتمع ارائه مجوز تردد به نگهبانی ضروری است.

کلیه افرادی که مجوز تردد دریافت نکرده اند می توانند پس از نسویه کلیه بدهیهای مالی نسبت به اخذ کارت مجوز خودرو از هیئت مدیره اقدام کنند.

/ 0 نظر / 8 بازدید