جلسه بیست و سوم شورا

بنام خدا

جلسه بیست و سوم شورای منتخب پروژه مسکونی سرو در تاریخ 28/4/89 با حضور اعضا از ساعت 15 الی 18:30 در محل ستاد رفاهی وزارت علوم و با حضور دبیر محترم ستاد رفاهی تشکیل و موارد زیر مورد بحث قرار گرفت.

1-      در این جلسه که آقای مهندس شهسوارانی مدیرعامل مهدسین مشاور فجر توسعه و اعضای هیئت مدیره آن و مسئولین دفتر نظارت مشاور و نمایندگان ستاد رفاهی حضور داشتند در ابتدا مشاور گزارشی از عملکرد خود و وضعیت پروژه ارائه کردند. در ادامه براساس مصوبات جلسات قبلی از مشاور درخواست شد برآورد خود از زمان تقریبی تحویل واحدها و منابع مالی مورد نیاز را تهیه و به جلسه آینده شورا ارائه کند.

2-      نامه دبیر ستاد رفاهی به تاریخ 28/4/89 خطاب به مشاور به اطلاع شورا رسید. در این نامه دبیر ستاد از مشاور درخواست نموده است که به نحوی برنامه ریزی نماید که تا تاریخ 15/6/89 کلیه پیمانکاران از پروژه خارج شده و امکان اسکان اعضا بوجود آید.

3-      در رابطه با این نامه دبیر ستاد اظهار نمودند که پیمانکاران باید تا آخر مرداد نسبت به اتمام کارهای باقیمانده و نواقص واحدها اقدام کنند. در صورتی که پیمانکاران در این کار تعلل کنند با توجه به اینکه نواقص واحدها مانع از اسکان نیست روند اسکان اعضا آغاز می شود و با ضبط ضمانتنامه های پیمانکاران، ستاد با همکاری هیئت مدیره و اعضا نسبت به اتمام کارهای اجرایی و رفع نواقص اقدام می کنند. کلیه هزینه های مربوطه از طریق ستاد پرداخت می شود.

4-      گزارش پیگیریهای جدید انجام شده برای اتصال انشعابات برق و گاز از سوی اعضای شورا ارائه شد و مقرر شد مشاور و ستاد رفاهی اقدام لازم برای انجام بقیه مراحل را انجام دهند.

5-      مقرر شد برای تسهیل عبور و مرور اعضا و حفظ امنیت واحدها، ستاد رفاهی نسبت به بکارگیری نیروهای لازم برای حراست و نگهبانی از محل پروژه اقدامات لازم را انجام دهد.

6-      مقرر شد ستاد رفاهی نسبت به تهیه اساسنامه پیشنهادی برای هیئت مدیره ها و اداره بلوکها براساس قانون تملک آپارتمانها اقدام و پس از کسب نظر شورا، آن را برای تصویب به مجمع عمومی سوم ارائه نماید.

/ 2 نظر / 10 بازدید
بلوک آ

بسم ا... القاسم الجبارین من از اعضایی هستم که به قول شما دارای عسر و حرج بودم و امروز قرارداد اجاره ام اتمام یافت. وقتی قول آخر خردادماه جهت اسکان اعضا از همین سایت دریافت کردم با وجودی که عملکرد پیمانکاران و کارفرما را در این چند سال دیده بودم، ولی خوشبین شدم و ضمن تامین چک 2 میلیون تومانی اول جریمه های دیرکرد را تمام و کمال پرداختم. هر دو روز یکبار هم با عوامل اجرایی ارتباط داشتم و دوستان وعده می دادند که 6-5 طبقه بالایی بلوک شما آماده است. امروز از همان طبقات بالایی بازدید کردم. همانها هم تکمیل نیستند و با توجه به تعداد نیروهای مشغول در پروژه به نظر می رسد که پیمانکاران در حال گروکشی از ستاد هستند. عزیزان من، در پروژه مذکور جهت اتمام کارها به حداقل 500 کارگر احتیاج است ولی در مراجعه به محل کارگاه تعدادی انگشت شمار کارگر مشاهده می شود. به اذعان مهندس گلباز، نماینده کارفرما، در محل پروژه تعداد کارگران حاض در 4 بلوک در خوشبینانه ترین حالت به 50 نفر میرسد. همتی و حرکتی بزرگ از سوی اعضا لازم است. متاسفانه این روزها زیاد این جمله را شنیده ام: حتی موجودی مانند مادر که سمبل فداکاری است تا بچه اش گریه نکند ب

دیگه از بس خبر خوش از این پروژه شنیده ایم که به گوش ها و چشمان خود هم اعتماد نداریم. اگر با این سنگینی کرایه ها اسم خود را فراموش کردیم شک نکنید. بحثی به نام اسکان با حداقل امکانات را راه انداختید. برداشت مجریان این است که واحدها نقش یک انباری ان هم نامطمئن را بازی خواهند کرد. و الامر علیکم