اخبار و شنیده ها

اخبار و شنیده ها

-         شنیده شده که آقای دکتر متکان 4 نفر از معتمدین خود را مامور بررسی وضعیت پروژه های ستاد رفاهی از جنبه های فنی، حقوقی، قراردادها و غیره نموده اند.

-         شنیده شده پس از استقرار معاونت جدید وزارت علوم، آقای مهندس جان آقایی مدتی در دفتر خود حاضر نشده اند که این امر موجب نگرانی برخی از اعضا را درخصوص کند شدن یا توقف روند اجرایی پروژه شده است.

-         آقای مهندس جان آقایی به برخی از اعضا اعلام نموده اند که کارهای مربوط به انشعاب آب تمام شده و آب در لوله ها جریان یافته و مخزن آب و سیستم تهویه نیز تست شده است و همچنین کارهای مربوط به اتصال کلکتورهای فاضلاب به سپتیک تانک در حال انجام است.

-         علیرغم نصب کنتور گاز گفته می شود نیاز است یک ایستگاه تقلیل فشار هم ایجاد شود که در این مورد چیزی در محل سایت مشاهده نمی شود.

-         شنیده شده آقای مهندس جان آقایی اعلام کرده اند که با توجه به نیاز مالی پروژه ایشان 3 (سه) میلیارد تومان دیگر از بانک ملت وام گرفته اند که مراحل نهایی آن در حال انجام است.

-         از طریق برخی اعضا شنیده شده است کارمندان پیمانکار چند ماه است حقوق نگرفته اند و پیمانکار محدودیتهایی برای ورود اعضا به محل پروژه بوجود آورده است.

-         عملیات دیوارکشی و محوطه سازی در چند ماه گذشته در حال انجام بوده ولی طبق اظهار اعضا، اثری از انجام اصلاحات و رفع نقایص واحدهایی که تحویل موقت شده اند  به چشم نمی خورد.

/ 0 نظر / 12 بازدید