تعیین مدیر اجرایی مجتمع

بنام خدا

به اطلاع کلیه اعضای پروژه سرو می رساند با اتمام قرارداد آقای شاکری از روز 20/3/90 آقای رابوکی بعنوان مدیر اجرایی مجتمع اساتید سرو تعیین شدند تا با همکاری هیئت مدیره بلوکها نسبت به اداره امور مجتمع اقدام نمایند.

/ 1 نظر / 38 بازدید