جلسه 29 شورا

بنام خدا

جلسه بیست و نهم شورای منتخب در روز دوشنبه 22/6/89 از ساعت 15 الی 18:30 با حضور اعضای شورا تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر بررسی و تصمیم گیری شد:

1-     در رابطه با پیگیری وضع تجاریها مقرر شد آقایان مهندس نظر پور و دکتر صفوی زاده از طریق آقای دکتر خوش چهره نسبت به تنظیم یک جلسه با شهردار محترم تهران اقدام کنند.

2-      در رابطه با موضوع اقساط وام بانک ملت مقرر شد آقای دکتر صدیقی از طریق آقای دکتر فرزین موضوع را پیگیری کنند. (پیگیری توسط آقایان مهندس نظر پور و دکتر صفوی زاده)

3-     در رابطه با اخذ پایان کار شهرداری  و تهیه صورت جلسه تفکیکی مقرر شد آقای دکتر شریف خانی پیگیری لازم را انجام دهند.

4-     در رابطه با موضوع تلفن مقرر شد آقای دکتر فانی اقدامات و پیگیری لازم را انجام دهند.

5-     در رابطه با موضوع گاز طبق اطلاعات رسیده بلوک ب تایید شده ولی سه بلوک دیگر هنوز تایید نشده است.

6-      در رابطه با نگهبانی و انتظامات پیشنهادات جدید رسیده بررسی شد و مقرر شد با هماهنگی دبیر ستاد انتخاب مناسب انجام شود.

7-     در رابطه با کنترل و عیب یابی تاسیسات الکتریکال و مکانیکال و ابنیه بحث شد و پیشنهاد شد که از شرکتهایی که علاوه بر بررسی و عیب یابی کار بهره برداری هم انجام می دهند استفاده شود. چون تصمیم گیری در این زمینه بعهده هیئت مدیره مرکزی می باشد مقرر شد شرکتهایی که در این زمینه تخصص و تجربه دارند به هیئت مدیره مرکزی معرفی شوند.

/ 0 نظر / 9 بازدید