جلسه دوم با آقای دکتر متکان

بنام خدا

 

در تاریخ چهارشنبه 19 اسفند 88 جلسه مشترک شورا با آقای دکتر متکان معاونت محترم مالی، اداری و منابع وزارت علوم از ساعت 18 تا 21 در محل وزارت علوم برگزار شد.

در این جلسه که 4 مشاور عمران، مالی، حقوقی و اقتصادی آقای دکتر متکان و تعداد دیگری از اعضای پروژه سرو به دعوت ایشان حضور داشتند در ابتدا آقای دکتر متکان گزارشی از وضعیت پروژه سرو و نحوه ارتباط حوزه معاونت با ستاد رفاهی را ارائه نمودند و مشکلات مدیریتی و مالی پروژه را توضیح دادند. در ادامه هریک از حاضرین نظرات خود را درباره وضعیت پروژه، نحوه مدیریت و وضعیت مالی پروژه ارائه نمودند. در انتها مقرر شد در جلسه دیگری بین شورای منتخب و مشاورین آقای دکتر متکان در روز دوشنبه بعد، تصمیمات لازم اخذ شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید