چند تذکر

بنام خدا

در چند ماه اخیر مراجعاتی از سوی ساکنین محترم در خصوص برخی مشکلات در واحدها و بلوکها به هیئت مدیره انجام شده و با توجه به پرداخت شارز، رفع این نواقص درخواست می شود.

بدینوسیله به اطلاع کلیه ساکنین و مالکین محترم می رساند که این پروژه هنوز در حال ساخت بوده و از طرف پیمانکاران تحویل ستاد رفاهی نشده است. بدیهی است پس از تحویل موقت به ستاد باید نواقص موجود صورت برداری و سپس توسط پیمانکار رفع شود که متاسفانه به دلایل مختلف پیمانکاران در این امر تعلل می کنند. پس از رفع نقص و تحوبل قطعی به ستاد، پروژه می تواند به هیئت مدیره تحویل شده و هیئت مدیره رسما با گماردن تیمهای متخصص و بستن قراردادهای بهره برداری با افراد مختلف، پاسخگوی وضعیت بلوکها باشد.

بنابراین پول شارژ دریافتی فقط بخشی از هزینه قبضها و نگهبانی را تامین می کند و مسئولیت بقیه امور با ستاد رفاهی است. هرچند که هیئت مدیره تلاش می کند از راه های مختلف در جهت پایان یافتن رفع نواقص و تحویل شدن سریعتر پروژه اقدام کند.

بنابراین از همه اعضا درخواست می شود به نوبه خود برای رفع سریعتر نواقص واحد خود و بلوک ها با مسئولین ستاد و کارفرما تماس داشته باشند.

/ 3 نظر / 11 بازدید
یکی از ساکنین

سلام با تشکر از زحمات هیئت مدیره بلوک D برای آنتن مرکزی و ماهواره چه راهکارهایی دارید . آیا تا قبل از عید به بهره برداری میرسد؟

ساکن

سلام وقتی هیئت مدیره برای خود قانون میگذارد و پافشاری بر رعایت این قوانین میکند ساکنین باید به هیئت مدیره مراجعه کنند چون هر ساکن به غیر از شارژمبلغ نزدیک به 400000 تومان هم اضافه پرداخت کرده اند و می خواهند که در آسایش زندگی کنند.هیئت مدیره اگر فکر میکند این مسایل به آن ها ربط ندارد لطفا بروند تا کسان دیگر که توانایی دارند این مسائل را حل کتتد.و ادعای ریاست نداشته باشند

ساکن

سلام پس آنتن ماهواره چی شد امروز 22 است 3 روز دیگه بیشتر وقت ندارید وگرنه اهلی مجبورند خودشان تصمیم در ین مورد بگیرند