جلسه 19 مهر شورا

براساس اطلاعات واصله از اوایل مهرماه مالکین بلوکهای B  و D به ستاد امور رفاهی دعوت شده و از آنان درخواست می شود ضمن تسویه حساب مالی نسبت به تحویل موقت واحد خود اقدام نمایند. (متن دعوتنامه و فرمی که در آینده بدست شما خواهد رسید از طریق ایمیل شورا به اطلاع شما خواهد رسید)

 

کمیته منتخب اعضای پروژه سرو موضوع را در جلسه مورخ 19/7/88 مورد بحث قرار داد و مقرر شد ضمن اطلاع رسانی به اعضا از آنان درخواست شود نسبت به مبالغ درخواستی از سوی ستاد و علت آن بررسی و دقت لازم را انجام دهند.

 

در این رابطه گزارشاتی نیز از سوی افرادی که تاکنون به ستاد دعوت شده اند به کمیته منتخب ارائه شد و مقرر شد این گزارشات بصورت مستقل بعنوان مشاهدات اعضا به اطلاع مالکین رسانده شود. هریک از اعضا نیز می توانند گزارشات و مشاهدات خود را برای اطلاع رسانی به دیگران به آدرس ایمیل اعلام شده ارسال نماید. 

 

همچنین پس از تسویه حساب از اعضا درخواست می شود با حضوردر محل واحد خود صورت جلسه تحویل موقت را امضا و نقایص موجود در واحد را برای رفع نقص به ستاد اعلام کنند.

 

از آنجا که اکثریت اعضا تخصصی در این زمینه ندارند مقرر شد چک لیستی شامل مهمترین مواردی که هنگام تحویل موقت باید مورد توجه قرار گیرد توسط اعضای کمیته منتخب با کمک متخصصین این زمینه تهیه شده و در اسرع وقت به اطلاع اعضا برسد.

 

کمیته منتخب اعضای پروژه سرو

19/7/1388

/ 0 نظر / 10 بازدید