جلسات اخیر هیئت مدیره

بنام خدا

به اطلاع اعضای محترم می رساند جلسات هیئت مدیره هر هفته بدون وقفه تشکیل شده و می شود و بناست صورتجلسات آن از طریق سایت جدیدی به اطلاع اعضا برسد. در حال حاضر مباحثی از جمله تنظیم اساسنامه، تهیه تعهدنامه سکونت برای ساکنین، وضعیت آنتن مرکزی، مسئله نگهبانی، مسئله مقدار شارژ، چگونگی تقسیم پارکینگ و انباری، وضعیت دیزل ژنراتور، چگونگی تحویل مشاعات به هیئت مدیره و رفع نواقص موجود و ... در دستور کار قرار دارد که پس از تعیین تکلیف هرکام، اطلاع رسانی خواهد شد.

در ضمن در رابطه با حضور پیمانکار در محل بلوکه، دبیر محترم ستاد مجددا تا 15 آذر به پیمانکاران آ و ب مهلت داده اند. کارهای باقیمانده ث بصورت مدیریت پیمان انجام می شود و وضعیت در بلوک د هنوز مشخص نیست.

/ 0 نظر / 10 بازدید