گزارش جلسه اول گردهمایی اعضا

اولین جلسه گردهمایی اعضای پروژه به دعوت شورای منتخب پروژه (که با دعوت دبیر محترم ستاد رفاهی در سال 1385 تشکیل شده بود) در تاریخ دوشنبه 13 آبان 1387 در تالار مولوی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

1-     در این جلسه گزارش کار شورا توسط آقای دکتر صدیقی ارائه شد.

2-     سپس نظر اعضای شورا مبنی بر اینکه با توجه به شرایط پایانی پروژه و لزوم ارائه نظرات اعضا با پشتوانه قویتر لازم است شورای جدیدی تشکیل گردد تا با همکاری ستاد رفاهی بتواند نظرات اعضا را منقل و از منافع آنها حمایت نماید به اعضا اعلام و مقرر شد برای تعیین شورای منتخب جدید رای گیری بعمل آید.

3-     حاضرین در رابطه با گزارش کار شورا  به تبادل نظر پرداختند.

4-     با توجه به اینکه بدلیل بارش شدید باران و ترافیک سنگین تعدادی از اعضا موفق به شرکت در جلسه نشده بودند مقرر شد رای گیری برای اعضای جدید در جلسه بعد صورت گیرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید