استقرار نگهبانان

بنام خدا

نگهبانان مجتمع از روز یکشنبه 28 آذر در مجتمع مستقر شدند و براساس دستورالعمل مشخص شده تحت مسئولیت جناب سرهنگ شاکری به وظایف خود عمل خواهند نمود.

از کلیه مالکین و ساکنین درخواست می شود شخصا هیچگونه برخورد یا ارائه نظر به نگهبانان نداشته باشند و تمام نظرات و پیشنهادات خود رابه دفتر هیئت مدیره ارائه کنند.

با تشکر

هیئت مدیره مرکزی

/ 0 نظر / 9 بازدید