گزارش جلسه اول شورا

اولین جلسه شورای منتخب جدید در روز شنبه 3 آذر 1387 (یک روز پس از انتخابات) با حضور آقایان:

دکتر حسینی هاشمی، دکتر تابش، دکتر خوش چهره، دکتر سیف کردی، دکتر شاکری، دکتر صدیقی، مهندس نظرپور، دکتر صفوی زاده و دکتر عیوضی از ساعت 18 الی 20 در دانشگاه شهید بهشتی تشکیل و موارد زیر مطرح شد:

1-     با توجه به انصراف آقای دکتر کرمانشاه، آقای دکتر تابش به عنوان عضو اصلی جایگزین گردیدند.

2-     نطرات اعضا در رابطه با روند کار شورا استماع و مسائل پروژه تحت محورهای:

-         مسائل فنی مربوط به بنا و تاسیسات

-         مسائل مالی و اقتصادی

-         مسائل حقوقی

دسته بندی گردید.

3-     از آنجا که انجام هر کاری نیازمند اطلاع از وضعیت دقیق پروژه می باشد مقرر شد طی نامه به ستاد رفاهی ضمن معرفی اعضای جدید شورا یک بازدید از سایت و ارائه وضعیت پروژه توسط مسئولین ستاد رفاهی برای روز پنج شنبه 14 آذر درخواست گردد.

4-     آقای دکتر صفری زاده بعنوان دبیر شورا تعیین شدند.

5-     مقرر شد سیاست شورا بر مبنای رساندن نظرات اعضا به مسولین ستاد رفاهی و کمک به ستاد رفاهی برای تسریع در اتمام پروژه و تحویل آن به اعضا در زمان مقرر با لحاظ شدن منافع کلیه اعضا استوار باشد.

6-     مقرر شد نسبت به تکمیل بانک اطلاعاتی اعضا و ایجاد یک سایت اینترنتی به منظور تبادل مستمر اطلاعات شورا و نظرات اعضا اقدام شود.

7-     مقرر شد به منظور تامین مالی فعالیتهای شورا در حال حاضر هر یک از اعضای شورا مبلغ پانصد هزار ریال کمک نمایند و در صورت نیاز حسابی از سوی شورا برای دریافت کمکهای مالی اعضا مفتوح و اعلام شود. 

/ 0 نظر / 13 بازدید