بازپرداخت وام بانکی

بنام خدا

براساس جلسه ای که روز یکشنبه 6 آذر با حضور اعضای شوراهای منتخب و هیئت مدیره های مجتمع های سرو و شالیزار با حضور دکتر نظرپور و مشاور حقوقی ستاد از ساعت 8 الی 10:30 در محل ستاد رفاهی تشکیل شد آخرین اخبار وام بانکی به شرح زیر به اطلاع می رسد.

- بانک ملت جریمه های دیرکرد را تا حال حاضر بخشیده است و با پرداخت 9 میلیارد تومان اصل وام و حدود 5/3 میلیارد تومان سود متعلقه از تاریخ 13 آذر به مدت 5 سال بصورت فروش تدریجی موافقت کرده است. سود باز پرداخت نیز 12 درصد است.

- براساس برآوردهای فعلی در صورتی که همه اعضا تقاضای وام داده باشند سهم هر مترمربع در حال حاضر برابر 180 هزار تومان و اگر 10 درصد اعضا درخواست وام نکرده باشند برابر 200 هزارتومان از اصل وام است. در رابطه با سود وام نیز سهم فعلی هر مترمربع برای همه مالکین حدود 70 هزار تومان است.

- بزودی براساس متراژ واحدها ستاد رفاهی میزان قسط ماهیانه هر واحد را به اطلاع اعضا می رساند که اعضا باید بصورت چک هر دو ماه یکبار آن را به ستاد ارائه و ستاد به بانک واریز کند.

- درصورتی که هر یک از اقساط دیر پرداخت شود یا هر مقدار از مبلغ آن کمتر از مقدار قسط باشد بانک حداقل 22 درصد جریمه از آن خواهد گرفت. با توجه به اینکه هرگونه تاخیر حتی یک عضو به همه اعضا زیان می رساند اینگونه افراد باید خسارت وارده را جبران کنند.

- تا زمانی که تمام اقساط و بدهی های مربوطه بطور کامل پرداخت نشود کل مجتمع در رهن بانک خواهد بود و هیچ کس قادر به دریافت سند نخواهد بود (حتی افرادی که درخواست وام نداده اند).

- کلیه افرادی که می توانند کل مبلغ بدهی خود را تا حال حاضر یکجا پرداخت کنند لازم است هرچه سریعتر به ستاد رفاهی مراجعه و پرداخت را انجام دهند. مقرر شد اسامی این افراد پس از پرداخت یکجا، از لیست بدهکاران خارج شود و آنها مشمول سود مجدد 12 درصدی برای پرداخت اقساط 5 سال آینده نباشند.

- مقرر شد به تدریج با ایجاد ساختار اداری و مالی لازم، مدیریت بازپرداخت اقساط یه هیئت مدیره واگذار شود.

هیئت مدیره مرکزی

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید