جلسه 15 شورا

بنام خدا

جلسه شانزدهم شورای منتخب در تاریخ پنج شنبه 30/2/89 از ساعت 15 الی 17 در محل پروژه تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1-   ستاد رفاهی برای انتخاب نمایندگان ساکنین هر بلوک جلساتی را در نیمه دوم خرداد برگزار نماید. پیشنهاد شد این جلسات حتی المقدور در نیمه دوم خردادماه در دو پنجشنبه متوالی برگزار شود. نمایندگان ساکنین هر بلوک برنامه ریزی و اقدام لازم برای رفع موانع و تسهیل اسکان ساکنین هر بلوک را بعمل می آورند. شورای منتخب فعلی نیز تا پایان فعالیتهای پروژه و حل و فصل کلیه مسائل آن به فعالیت خود ادامه می دهد. ضمنا نماینده ای از منتخبین هر بلوک برای انتقال نظرات ساکنین بلوکها به شورای منتخب اضافه خواهد شد. جناب آقای صفوی زاده هماهنگی لازم برای انجام این بند را با ستاد رفاهی بعمل خواهند آورد.

2-   آقایان صفوی زاده و دکتر فانی از طرف شورا ماموریت یافتند به اتفاق ستاد رفاهی کلیه اطلاعات موجود درباره واحدهای تجاری و روند لازم برای پیگیری آن را جمع آوری نموده و به جلسه آینده شورا ارائه نمایند. پس از جمع بندی این اطلاعات شورا اقدام لازم در خصوص دعوت از شهردار تهران را با همکاری آقای دکتر خوش چهره برای بازدید از پروژه و رفع مشکلات آن از جمله مجوز واحدهای تجاری، جابجایی تعمیرگاههای مجاور پروژه و دیگر مسائل مربوط به شهرداری بعمل می آورد.  

3-   با توجه به مشکلات مالی پروژه بنظر می رسد مبلغ تهیه شده از سوی دبیر محترم جدید ستاد رفاهی برای شروع مجدد فعالیتهای پروژه کافی نیست و فعالیت عمده ای از سوی پیمانکار انجام نمی شود. طبق برآورد اولیه ستاد رفاهی، در حال حاضر پیمانکاران حدود یک میلیارد توان طلب دارند و برای اتمام پروژه نیز به حدود سه میلیارد تومان نیاز است. از طرفی روند تعیین تکلیف واحدهای تجاری نیز حداقل تا چند ماه آینده پولی به پروژه اضافه نمی کند و فروش واحدهای خالی نیز با قیمت پایین به اعتبار پروژه آسیب می رساند، بنابراین پیشنهاد شد جهت تامین فوری کسری نقدینگی و امکان اسکان سریعتر اعضا، ستاد رفاهی نسبت به صدور 4000 (چهارهزار) برگ اوراق قرضه با قیمت هر برگ یک میلیون (1000000) تومان جهت خرید توسط اعضا اقدام نماید. سود عادلانه مشارکت برای خریداران اوراق قرضه براساس بررسی ستاد رفاهی تعیین و اعلام می شود. بازپرداخت این اوراق و سود آن از محل فروش واحدهای تجاری و باقیمانده پرداخت می شود. آقای دکتر شاکری مسئول پیگیری و هماهنگی در رابطه با این موضوع می باشند.

4-   موارد تصویب شده در جلسات قبلی شورای منتخب و اقدامات انجام شده از سوی ستاد رفاهی و نتایج آنها توسط آقای مهندس نظرپور بررسی و پیگیری شده و گزارش آن در جلسه آینده به اطلاع شورا برسد.

/ 1 نظر / 10 بازدید
عیسی یاوری

با سلام: ضمن عرض خسته نباشید. در شرایط کنونی انتشار اوراق قرضه شاید مناسبترین راه حل باشد. ستاد امور رفاهی باید بانی این کار باشد. مجوز انتشار اوراق را چه کسی صادر خواهد کرد؟؟؟؟