درخواست فوری از اعضا

درخواست فوری

بنام خدا

براساس بند اول صورتجلسه 24 مورخ 10/5/89  از تمامی اعضای پروژه درخواست می شود چنانچه خود یا دوستان آنان به هر نحو با مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره بانک ملت ارتباط و آشنایی دارند هرچه سریعتر به شورا و ستاد اطلاع دهند تا بتوان سریعا نسبت به رفع مشکل تقسیط وام اقدام کرد.  

/ 0 نظر / 8 بازدید