تغییر دبیر ستاد رفاهی

بنام خدا

طبق آخرین اخبار رسیده روز دوشنبه 30 فروردین ماه آقای دکتر نظرپور به جای آقای مهندس جان آقایی به سمت دبیری ستاد رفاهی وزارت علوم منصوب و مراسم معارفه ایشان برگزار شد.

سمت قبلی دکتر نظرپور مدیرکلی پارکهای فناوری وزارت علوم بوده و دارای تجربیات زیادی در مدیریت پروژه های عمرانی از جمله برجهای هرمزان شهرک غرب می باشند.

ایشان روز 31/1 بازدیدی از پروزه سرو انجام دادند و با توجه به حضور ایشان در جلسه قبل از عید شورا با معاونت اداری مالی وزارت علوم، با کلیت مشکلات پروزه و دیدگاههای اعضا آشنا می باشند.

قرار است پس از اشراف اولیه ایشان با مسائل ستاد رفاهی، در هفته اول اردیبهشت جلسه ای با حضور شورای منتخب و ایشان برگزار و نسبت به پیگیری مطالبات اعضا اقدام شود. پس از این دیدار مسائل مطروحه در سایت اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است که به دلیل عدم همکاری آقای مهندس جان آقایی با معاونت جدید اداری مالی وزارت علوم (آقای دکتر متکان) در طول چند ماه گذشته، آقای دکتر متکان تصمیم به تعویض ایشان گرفتند که شورا ضمن انتقاد از نحوه رفتار و برخورد آقای مهندس جان آقایی با اعضا، نگرانی خود را از هرگونه وقفه در پروزه بدلیل تغییر مدیریت به آقای دکتر متکان اعلام نمود.

در نهایت با توجه به تصمیم قطغی دکتر متکان به تعویض دبیر ستاد، ایشان قول دادند برای جلوگیری از هرگونه وقفه در پروژه، آقای مهندس جان آقایی تا زمان لازم در وزارت علوم حضور داشته و باید پاسخگوی اقدامات انجام شده در زمان خود باشد و به همین دلیل تا پایان زمان انتقال کلیه اطلاعات پروژه، با پایان ماموریت ایشان در وزارت علوم و برگشت به دانشگاه موافقت نخواهد شد.

شورا امیدوار است و انتظار دارد معاونت محترم وزارت نسبت به این قول خود پایبند بوده و این تغییر با کمترین وقفه در پروزه همراه باشد و دبیر جدید ستاد نیز بتواند در اسرع وقت نسبت به اتمام پروژه و تحویل قطعی واحدها به اعضا اقدام نماید.

شورای منتخب

/ 0 نظر / 14 بازدید