جلسه با مشاورین دکتر متکان

بنام خدا

 

جلسه مشترک شورای منتخب با مشاورین محترم آقای دکتر متکان در تاریخ دوشنبه 24 اسفند 88 از ساعت 8 الی 10:30 در محل وزارت علوم برگزار شد.

در این جلسه که برخی از اعضای پروزه سرو نیز حضور یافته بودند پس از ارائه نظرات این دسته از اعضا، مطالب جلسه چهارشنبه پیگیری شد. در ابتدا شورا جمع بندی خود را به اطلاع حاضرین رساند . در ادامه جمع بندی زیر انجام شد.

شورا در قبال مسائل اجرایی و مدیریتی پروژه بجز ارائه پیشنهادات خود، هیچ اقدامی نمی کند و مسئولیت این امر بعهده وزارت علوم است.

با توجه به عدم اسکان اعضا، امکان انتخابات هیئت مدیره فراهم نیست و وزارت علوم شورای فعلی را به رسمیت می شناسد.

قبل از هرگونه تصمیم گیری ارائه گزارش پیشرفت پروژه و نیاز مالی آن توسط مشاور ضروری است

با توجه به زمانبر و هزینه بر بودن حسابرسی رسمی، برای اینکار در مراحل بعدی اقدام شود.

با توجه به کمبود مالی که در حال حاضر از طرف وزارت علوم بین 3 تا 5 میلیارد توان تخمین زده می شود دو را امکان پذیر است

اول اخذ 3 میلیارد توان وام مجدد از بانک ملت است که تاکنون اقدامات اولیه آن از سوی ستاد رفاهی انجام شده است ولی ممکن است تا چند ماه دیگر قابل وصول نباشد ضمن اینکه تعهدات اضافی مالی برای اعضا ایجاد می کند.

دوم: فروش سریع 13 واحد باقیمانده به مساحت تقریبی 1500 متر مربع است که پیش بینی می شود با فروش آن منابع لازم تامین شود. این امر مستلزم یافتن افراد متقاضی با پول نقد برای خرید فوری واحدها می باشد.

 

مقرر شد طرفین در این رابطه اقدام و نتیجه در اولین جلسه سال جدید گزارش شود. 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید