جلسه بیستم

بنام خدا

جلسه بیستم شورای منتخب پروژه مسکونی سرو در تاریخ 7/4/89 با حضور اعضا ودبیر محترم ستاد رفاهی از ساعت 17 الی 20 در محل ستاد رفاهی وزارت علوم تشکیل و موارد زیر مورد بحث قرار گرفت.

1-      با توجه به اینکه علیرغم مصوبه جلسات گذشته هنوز برآورد مالی پروژه بصورت رسمی به شورا ارائه نشده است مقرر شد در جلسات آینده مشاور نیز در جلسه حاضر شده و گزارش مالی را به تفکیک هر بلوک ارائه نماید. دبیر ستاد اعلام نمودند این امر به مشاور ابلاغ شده است. همچنین مقرر شده است مشاور تمام صورت وضعیتها را از ابتدا باید تایید کند تا پس از آن پول به پیمانکار پرداخت شود.

2-      از ستاد رفاهی درخواست شد رسما اعلام کند تمام عرصه و اعیانی و واحدهای تجاری و باقیمانده و هر نوع انتفاع دیگر از پروژه سرو متعلق به اعضای پروژه بوده و اداره آن تا استقرار اعضا به عهده ستاد است.

3-      براساس اعلام دبیر ستاد، قرار است قراردادی با یک موسسه حسابرسی صاحب صلاحیت منعقد شود تا امر رسیدگی و حسابرسی کلیه قراردادها و پرونده ها را انجام دهد.

4-      مقرر شد براساس قرارداد، یک شورای حل اختلاف با حضور نمایندگان شورای منتخب، ستاد رفاهی، هیئت مدیره، مشاور حقوقی و مشاور پروژه تشکیل شود و قبل از پرداخت قسط مرحله سوم به کلیه دعاوی و اعتراضات اعضا رسیدگی نماید.

5-      نتیجه پیگیری شورا از شرکت مخابرات توسط آقای دکتر فانی ارائه شد. بر اساس این گزارش مکاتبات و توافقات برای دریافت 1000 خط تلفن انجام شده که ستاد باید قرارداد را تهیه و تنظیم کرده و به مخابرات ارائه کند. همچنین برای تقسیم خطوط بین واحدها باید محفظه ای در بلوک C   ایجاد شود که دبیر ستاد باید در جلسه آینده گزارشی از این دو مورد ارائه نمایند.

6-      گزارش پیگیری شورا از بانک ملت در خصوص تقسیط وام بانکی توسط دکتر فانی به جلسه ارائه شد. گزارش مقدماتی حاکی است که برای تقسیط وام، باید پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، لیست واحدها و غیره مشخص و آماده باشد. همچنین با توجه به اینکه پس از پایان زمان مشارکت مدنی، در صورت عدم بازپرداخت وام باید مبالغی نیز بعنوان جریمه پرداخت شود، مقرر شد شورا و ستاد در این مورد بررسیهای دقیقتری بعمل آورند.

7-      علیرغم مصوبه جلسه قبل متاسفانه ستاد گزارش لازم در رابطه با پیگیری شکایت از نماینده شرکت اوتیس و برگرداندن زیان ایجاد شده را ارائه نکردند. شورا از ستاد  درخواست نمود در این خصوص جدی تر پیگیری کرده و مشاور حقوقی ستاد فعالتر برخورد نماید و هر چه سریعتر گزارش مورد نیاز شورا را تهیه نماید.

8-      از سوی دبیر ستاد عنوان شد که متاسفانه مشکل برق هنوز حل نشده است و بنابراین اسکان اعضای داوطلب در آخر خرداد محقق نشد. ایشان عنوان کردند که امیدوارند که مشکل برق تا آخر تیر حل شود.

9-      مقرر شد از سوی دبیر ستاد به کلیه عوامل پروژه ابلاغ شود که در برخوردهای خود با اعضای پروژه شئونات اعضای هیئت علمی را بطور کامل رعایت کنند.

10-   در رابطه با چگونگی برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره بلوکها بحث و هماهنگی و برنامه ریزی لازم انجام شد.

11-   با توجه به اینکه نامه ستاد به اعضا در رابطه با دریافت اقساط جدید دیر بدست اعضای محترم پروژه رسیده است مقرر شد به اعضایی که تا پایان تیرماه قسط 2 میلیون تومانی اول را به ستاد ارائه می نمایند جریمه تعلق نگیرد.

12-   در رابطه با سری دوم پرداختها که در زمان آقای مهندس جان آقایی انجام شده است با توجه به اینکه شورای منتخب قبلی از اعضا درخواست نموده بود تا زمان ارائه گزارش مالی از سوی ستاد اقساط را پرداخت نکنند و ستاد برای این تاخیر جریمه در نظر گرفته و از اعضا دریافت نموده بود، مقرر شد جریمه این مدت ملغی شده و تصحیح حسابها در قبل از پرداخت قسط سوم جدید در شورای حل اختلاف انجام شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید