گزارش جلسه 22

بنام خدا

جلسه بیست و دوم شورای منتخب پروژه مسکونی سرو در تاریخ 22/4/89 با حضور اعضا از ساعت 19 الی 22 در محل پروژه سرو و با حضور دبیر محترم ستاد رفاهی وزارت علوم تشکیل و موارد زیر مورد بحث قرار گرفت.

1-      در ابتدای جلسه که پیمانکار بلوکهای B و C ، نمایندگان دفتر نظارت و نمایندگان ستاد رفاهی حضور داشتند پیمانکار مربوطه نسبت به روند بررسی صورت وضعیتها و عدم دریافت حق الزحمه مربوطه گلایه داشت که در پاسخ، نمایندگان دستگاه نظارت نظرات خود را مبنی بر ناقص بودن صورت وضعیتهای ارائه شده و عدم امکان تایید  بدون بررسی آنها ارائه نمودند. اعضای شورا نیز بر نظر خود مبنی بر لزوم ارائه صورت وضعیتها بدون نقص و همراه با کلیه اسناد و مدارک از سوی پیمانکار و همچنین بررسی آنها در کمترین زمان ممکن از سوی دستگاه نظارت مشاور، تاکید کردند. از سوی دیگر به پیمانکار تاکید شد با توجه به تاخیر بیش از حد پروژه، اعضا نسبت به هرگونه تاخیر از سوی پیمانکاران اغماض نخواهند کرد. همچنین مقرر شد هیچ گونه درخواست غیرقانونی که منجر به اضرار به منافع اعضا شود از سوی هیچ یک از مشاورین و پیمانکاران پذیرفته نشود و با هرگونه اقدامی که منجر به وقفه در کار پروژه شود برخورد لازم انجام شود.

2-      از آنجا که طبق اخبار رسیده پیمانکاران با دریافت مبالغ اولیه ای که از سوی دبیر محترم ستاد رفاهی از طریق قرض از وزارت علوم تهیه شده بود سرعت کار را کند و متوقف کرده و نسبت به ورود اعضا نیز اخلال می نمایند مقرر شد با برنامه ریزی مشترک توسط ستاد رفاهی و شورا نسبت به برخورد با پیمانکاران خاطی اقدام لازم انجام شود.

3-      گزارش پیگیریهای انجام شده از سوی یکی از اعضای شورا دررابطه با وصل انشعاب گاز به جلسه ارائه شد. براساس این گزارش اقداماتی که باید از سوی ستاد برای حل مشکل انجام شود جمع بندی و مشخص شد.

4-      مقرر شد در رابطه با برخی از هزینه هایی که بطور مشخص در قراردادها ذکر نشده است ولی پرداخت آنها عرف است، دبیر ستاد رفاهی به تشخیص خود اختیار پرداخت داشته باشد.

5-      گزارش پیگیریهای انجام شده از سوی یکی از اعضای شورا در رابطه با وصل انشعاب برق داده شد و اقداماتی که باید در این راستا از طرف ستا انجام شود مشخص شد.

6-      برنامه ریزی انجام شده برای برگزاری انتخابات هیئت مدیره بلوکها از سوی ستاد به اطلاع شورا رسید و نظرات شورا در این خصوص به دبیر محترم ستاد ارائه شد.

7-      با توجه به اینکه هدف از برگزاری مناقصه واحدهای باقیمانده کسب درآمد برای جبران هزینه های باقیمانده پروژه می باشد، مقرر شد از پذیرش درخواستهای تغییر واحد توسط اعضا خودداری شود.

8-      مقرر شد کلیه افرادی که به هر نحو برای پرداخت بدهیهای قبلی و اقساط جدید خود مشکل دارند (مانند افرادی که منابع مالی آنها بصورت رهن در اختیار صاحبخانه ها است) با مراجعه به ستاد و ارائه ضمانت لازم (مانند سفته) نسبت به پرداخت دیون خود در یک بازه زمانی مشخص با ستاد توافق کنند.

/ 1 نظر / 9 بازدید
عیوضی

لطفا به چه کنم چکنم...دستگاه ناظر <مهندسین ناظرکه عمده قصورتاخیرازناحیه انان متوجه پروژه شده ست >عنایت ویژه ای گردد انشاالله بابکارگیری افراد دلسوز شاهد تحویل وتحول فوری به ساکنین باشیم .