شماره گذاری واحدها

بنام خدا

به اطلاع کلیه اعضا می رساند شماره های واحدهای هر بلوک به شرح زیر می باشد و کد پستی و آدرس نیز بر همین اساس تنظیم می شود.ضمنا در آینده شماره هر واحد برروی در واحد نصب خواهد شد.

شماره گذاری واحدهای طبقات مختلف بلوکهای مجتمع سرو

 

بلوک B

 

 

طبقه

شماره تیپ (وضعیت فعلی)

شماره جدید

1 تا 10

1 تا 8

1 تا 8

11 تا 13

9

1

 

10

2

 

11

3

 

6

4

 

7

5

 

8

6

بلو ک D

 

 

طبقه

شماره تیپ (وضعیت فعلی)

شماره جدید

1 تا 10

1 تا 8

 1 تا 8

11 تا 13

9 تا 14

1 تا 6

بلوکهای A و C

 

/ 0 نظر / 9 بازدید