آخرین اخبار

 بنام خدا

1-     بدلیل عدم وجود نقدینگی فعالیت پروژه در حال رکود است

2-     13 واحد خالی به شرح زیر است:

بلوک

طبقه

واحد

B

2

2

4

5

4

10

C

3

1

3

2

3

3

3

4

6

1

7

2

7

8

8

2

10

11

D

2

2

متقاضیان با نرخ توافقی می توانند به آقای دکتر یحیوی مشاور محترم آقای دکتر متکان واقع در طبقه 8 وزارت مراجعه کنند.

3-     پست برق ساخته شده ولی باید یک سیم رابط از پست خیابان به مجتمع کشیده شود.

4-     کانال اتصال کلکتورهای فاضلا ب به سپتیک تانک اجرا نشده است

/ 0 نظر / 8 بازدید