جلسه 34 شورا

بنام خدا

جلسه سی و چهارم شورای منتخب و هیئت مدیره مرکزی در روز چهارشنبه 12/8/89 از ساعت 16 الی 19 با حضور اعضای شورا و دبیر محترم ستاد رفاهی تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر بررسی و تصمیم گیری شد:

1-     مقرر شد از ستاد رفاهی درخواست شود یک نماینده پاسخگو را جهت ارتباط و تعامل با هیئت مدیره مجتمع معرفی نماید.

2-     گزارش پیگیری سیستم نگهبانی از سوی آقای دکتر شاکری ارائه شد. برمبنای این گزارش یک نفر سرنگهبان تعیین شده و نامبرده با کلانتری محل و پیمانکاران هماهنگی لازم را بعمل آورده و با بررسی تعدادی از افراد که برای نگهبانی معرفی شده اند تاکنون 4-5 نفر که مناسب بوده اند انتخاب شده اند. مقرر شد این افراد از روز شنبه شیفت شب را فعال کنند و با افزایش تعداد نگهبانان تعداد شیفتها زیاد شود. ضمنا سرنگهبان در ساعات اداری در دفتر هیئت مدیره حضور خواهد داشت. همچنین مقرر شد آقای دکتر شاکری شرح خدمات و قرارداد نگهبانی را در اسرع وقت به هیئت مدیره ارائه کنند.

3-     برای فروش واحدهای باقیمانده تا اطلاع ثانوی قیمت پایه برابر دو میلیون و چهارصد هزار تومان تعیین شد که به ازای هر طبقه دو درصد اضافه می شود.

4-     طبق مصوبه جلسه قبل یادآوری می شود که هرگونه فروش یا اجاره واحدها باید پس از کسب مجوز از هیئت مدیره انجام شود. درغیر اینصورت اقدامات انجام شده از سوی مالک غیرقانونی خوهد بود و موضوع براساس قانون تملیک آپارتمانها پیگیری خواهد شد.

5-     مقرر شد هرگونه اسباب کشی پس از کسب تایید از هیئت مدیره بلوک انجام شود.

6-      دررابطه با نصب آیفون تصویری مقرر شد آقای دکتر ورهرام به همرا آقای علومی موضوع را پیگیری و نتیجه به جلسه بعد ارائه شود.

7-     در رابطه با درخواست اعضا برای نصب حفاظ برای درب ورودی واحدها مقرر شد گزینه های حفاظ و یا قفل ضد سرقت بررسی شود و تصمیم لازم توسط هیئت مدیره هربلوک اتخاذ شود.

در همین رابطه هیئت مدیره بلوک ب در جلسه 12/8/89 خود تصمیم گرفت هریک از مالکان که مایل به نصب حفاظ آهنی (گزینه اول) هستند لازم است فقط از دربهای آکاردئونی با رنگ یکسان با درب آپارتمانها استفاده کنند.

8-     مقرر شد برای محافظت و امنیت مجتمع، طرح یکسانی از سوی ستاد رفاهی برای نصب حفاظ برای دربها و پنجره های طبقات همکف و طبقه اول تهیه و با هزینه ستاد اجرا شود. بنابراین هیچ یک از واحدها مجاز نیستند نسبت به نصب حفاظ برای دربها و پنجره های واحد خود بصورت فردی اقدام کنند. تعداد معدود ساکنینی که بدون هماهنگی با ستاد رفاهی و یا هیئت مدیره در این زمینه اقدام کرده اند لازم است هرچه سریعتر وضعیت واحد خود را با نظرات ستاد رفاهی و هیئت مدیره اقدام کنند و خسارت وارده به مجتمع را جبران کنند.

9-     مقرر شد در رابطه با شماره گذاری واحدها و کنتورهای برق اقدامام لازم با هاماهنگی هیئت مدیره، ستاد و  پیمانکار انجام شود.

10-در رابطه با اخذ کد پستی ده رقمی برای هریک از واحدها مذاکراتی از سوی هیئت مدیره با اداره پست انجام شده که پس از شماره گذاری واحدها کد پستی هر واحد مشخص می شود.

 

همچنین موارد زیر از سوی دبیر محترم ستاد رفاهی به جلسه گزارش شد.

11-دستورالعمل نحوه هزینه کرد تنخواه تخصیص یافته از ستاد به هیئت مدیره در حال تهیه است.

12-در رابطه با گاز گفته شد که گاز به موتورخانه بلوکهای آ و ب و ث وصل شده و پشت کنتور بلوکهای ب و ث است. با توجه به اینکه در تعدادی از واحدها لوله های گاز باز بوده یا درپوش ندارد لازم است برای ایمنی تک تک واحدها چک شود. با توجه به اینکه برخی از واحدها قفل خود را عوض کرده و پیمانکار دسترسی فوری به واحد ندارد این کار چند روز وقفه ایجاد می کند. همچنین به دلیل خراب بودن برخی از شیرهای رایزرها و یا هواگیری نشدن لوله های آب گرم سیستم گرمایش، هنوز همه واحدها هوای گرم ندارند. به همین دلیل حضور مالکین در واحدها به حل سریعتر این مشکلات بسیار کمک می کند.

13-گاز بلوک د نیاز به حفاری از خیابان فرحزادی تا ایستگاه گاز بلوک را دارد که برای هفته آینده هماهنگی با شهرداری و راهنمایی و رانندگی در حال انجام است.

14-لیست نواقص بلوکهای آ و د تهیه شده که صورتجلسه آن را هنوز پیمانکار امضا نکرده است. مقرر شد این صورت جلسه هفته آینده به پیمانکاران این دو بلوک ابلاغ شود و پس از آن پیمانکاران بیست روز مهلت خواهند داشت تا نقایص را رفع کنند و پس از آن هیئت مدیره بلوک را تحویل گرفته و نقایص باقیمانده را با همکاری ستاد مرتفع می کنند.

/ 0 نظر / 8 بازدید