پرداخت قبوض

بنام خدا

به اطلاع کلیه اعضا و ساکنین محترم می رساندکه کلیه مبالغ جمع آوری شده در حال حاضر بابت هزینه های نگهبانی، آسانسور، نظافت، قبوض آب و برق و گاز مشترک، تاسیسات و دیگر هزینه های مربوط به ساختمان صرف می شود و کلیه ساکنین و مالکین واحدها اعم از ساکن یا غیرساکن ملزم به پرداخت آن می باشند. منتهی بدلیل اینکه هنوز دو سوم واحدها خالی است و همچنین افزایش بی سابقه قیمت قبضها، مبالغ موجود به هیچ عنوان حتی برای پرداخت قبوض کفایت نمی کند بطوریکه جمع بدهی قبوض سه بلوک A-B-C برای دو ماه قبل از عید بالغ بر 36 میلیون تومان شده است که بدلیل عدم وجود نقدینگی کافی قبوض پرداخت نشده و به همین دلیل از طرف این شرکتها اخطار قطع انشعاب داده شده است.

 

از آنجا که پرداختهای اعضای غیرساکن در حال حاضر قابل وصول نیست و ستاد رفاهی نیز در این زمینه کمکی نکرده است درصورت عدم پرداخت قبوض مشکلات ناشی از قطع انشعاب گریبانگیر ساکنین فعلی و خانواده های محترم آنان خواهد شد. لذا لازم است با کمک و همیاری و انجام تعهدات ساکنین محترم از بروز چنین وضعیتی جلوگیری شود.

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
ساکن

چرا قبوض گاز سرسام‌آور است؟ http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=248134