گزارش پیگیریهای هیئت مدیره

جلسه مشترک هیئت مدیره بلوکها و مسئولین پروژه (مهندس گلباز، مهندس گلچین، مهندس صالحی و مهندس توکلی) در روز پنجشنبه 28/5/89 در محل پروژه از ساعت 12 تا 15 تشکیل و مشکلات پروژه برای اتمام سریعتر به شرح زیر بررسی شد:

1-     مشکلات برق بلوک (د) بررسی و قرار شد تا هفته آینده کنتور سه فاز نصب و برق آن وصل شود.

2-     مشکل آب سه بلوک آ و ب و ث  بررسی و با استفاده از گازوئیل، آب سرد و گرم آنها تا عصر پنجشنبه 28/5 برقرار شد. توجه شود تا اطلاع ثانوی از آب لوله ها برای شرب استفاده نشود.

3-     مقرر شد ناظر در یک برنامه زمان بندی در اسرع وقت نسبت به تست وضعیت آب و برق هر واحد و رفع مشکلات احتمالی از جمله آب بند نبودن شیرآلات اقدام کنند. مالکین بلوکهای ب و ث ظرف دو هفته آینده با حضور در واحدهای خود این موارد را کنترل کنند. افرادی که اثاثیه به واحد خود برده اند و درب واحدها قفل است لطفا سریعتر واحد خود را کنترل کنند.

4-     اعضای بلوک ب در صورت تمایل برای کنترل وضعیت پنجره ها با توجه به حضور شرکت آلوپن برای رفع نقص ظرف دوهفته (تا 10 شهریور)  وضعیت واحد خود را کنترل کنند.

5-     روز یکشنبه وضعیت گاز کشی سه بلوک بررسی می شود و در صورت تایید ناظر، گاز که فعلا پشت کنتور است وصل می شود. در بلوک (د)  باید جای ایستگاه فشار عوض شود و نشتی رایزرها هم برطرف شود تا گاز وصل شود.

6-      با توجه به سرعت بسیار پایین دستگاه نظارت و کیفی نبودن نیروهای آن مقرر شد سه کارشناس سابقه دار تاسیسات مکانیکی و برقی و عمرانی از سوی هیئت مدیره ها به آنها معرفی شود تا کار سرعت بگیرد.

7-     برای حل مشکل آب بلوک (د) باید مخزن آب شستشو شود و محل سپنیک هم عوض شود و برق هم وصل شود.

8-     برای راه اندازی سریعتر آسانسورها قرار شد هیئت مدیره با شرکت اورند تماس گرفته و پیگیری لازم برای راه اندازی سریعتر را انجام دهد.   

9-     با توجه به عدم پیشرفت کار محوطه مقرر شد به کار پیمانکار فعلی از طریق قانونی خاتمه داده شود و برای نواقص طرح هم چاره اندیشی شود.

10- مقرر شد در رابطه با تیم نگهبانی معرفی شده با دبیر ستاد هماهنگی لازم انجام شود.  

/ 0 نظر / 7 بازدید