گزارش جلسه دوم شورا

دومین جلسه شورای جدید در تاریخ چهارشنبه 13 آذر 1387 از ساعت 11:30  الی 13:30  در محل وزارت علوم با حضور آقایان دکتر صفوی زاده، دکتر تابش، دکتر شاکری، دکتر حسینی هاشمی، مهندس نظرپور و دکتر عیوضی تشکیل و موارد زیر مطرح گردید.

1-     نامه دبیر شورا به دبیر ستاد رفاهی مبنی بر درخواست بازدید و جلسه در تاریخ 14 آذر مطرح شد و جواب شفاهی ستاد رفاهی مبنی بر موافقت با تاریخ 28 آذر به اطلاع اعضا رسید.

2-     مقرر شد طی نامه ای از ستاد رفاهی درخواست شود گزارش مستندی در روز بازدید از پیشرفت کار پروژه ارائه نماید.

3-     گزارش روند تکمیل بانک اطلاعات اعضا ارائه شد.

4-     گزارشی از چگونگی تهیه سایت اینترنتی ارائه و برای کاهش هزینه ها در این مرحله قرار شد یک وبلاگ برای ارائه گزارش کار شورا توسط دکتر تابش راه اندازی شود.  

/ 0 نظر / 10 بازدید