جلسه هجدهم شورا

بنام خدا

جلسه هجدهم شورای منتخب پروژه مسکونی سرو در تاریخ 19/3/89 با حضور اعضای شورا و دبیر ستاد امور رفاهی (آقای دکتر نظرپور) از ساعت 17 الی 20 در محل ستاد رفاهی تشکیل و موارد زیر مورد بحث قرار گرفت.

الف) در ابتدا گزارشی از وضعیت پروژه توسط دبیر محترم ستاد به شرح زیر ارائه شد.

-          1- پروژه هنوز بطور مطلوب راه نیفتاده است. بیشترین تعداد افراد شاغل در هفته گذشته برابر 50 نفر بوده است و باید تعداد افراد افزایش یابد.

-          2- در این هفته 30 میلیون تومان به پیمانکار پرداخت شده است تا کار تکمیل نقایص بلوک B انجام شود.

-          3- متاسفانه پیمانکار شرکت برق هنوز کار نصب انشعاب برق را انجام نداده است.

-          4- ستاد مصمم است کار اسکان اعضا را از آخر خرداد شروع کند و در حال فراهم کردن ملزومات از جمله استخدام لابی من است.

ب) مصوبات جلسه

-          1- ستاد امور رفاهی متعهد می شود کلیه واحدها را تا آخر شهریور ماه بصورت قابل سکونت آماده تحویل کند مشروط بر این که کمبود نقدینگی پروژه براساس صورتجلسه 12/3/89 تامین گردد.

-          2- ستاد امور رفاهی تایید و تعهد می کند کلیه حقوق و مزایای مربوط به واحدهای خالی و تجاری متعلق به اعضای پروژه می باشد.

-          3- با توجه به مشکلات نقدینگی، ستاد امور رفاهی رفع نقص واحدهایی را که تعهدات جدید خود را زودتر پرداخت کنند در اولویت قرار می دهد.

-          4- ستاد امور رفاهی در هفته آینده برای فروش واحدهای باقیمانده به مدت 15 روز اعلام مزایده می کند. شرایط مزایده بصورت زیر خواهد بود:

-          50% بصورت نقد پس از اعلام برنده مزایده

-          دو فقره چک هریک برابر 25% مبلغ کل برای تاریخ های 5 مهر و 5 آذر

-          تحویل این واحدها منوط به تسویه حساب کامل مالی می باشد.

-          قیمت پایه 2/2 میلیون تومان به اضافه ضریب طبقات است.

-          5- مقرر گردید اعضایی که تاکنون برخی از اقساط گذشته (جمعا به مبلغ 370 میلیون تومان) را پرداخت نکرده اند حداکثر تا تاریخ 15 تیرماه جهت تعیین روش تسویه حساب به ستاد امور رفاهی مراجعه کنند. در غیر اینصورت با توجه به اینکه تاخیر این عده موجب خسارت به پروژه و دیگر اعضا شده است ستاد امور رفاهی حق واگذاری واحد آنان به غیر را خواهد داشت.

-          6- مقرر شد کلیه اعضایی که در پرداختهای قبلی مشمول جریمه شده اند و آن  را نپرداخته اند با توجه به کمبود نقدینگی نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. لازم به ذکر است براساس قرارداد، جریمه به پرداختهایی تعلق می گیرد که دیرتر از زمان اعلام شده توسط ستاد انجام شده است.

در رابطه با پرداختهایی که چکهای آن توسط اعضا به تاریخ اعلام شده صادر ولی ستاد آنها را دیرتر وصول کرده و در زمان آقای مهندس جان آقایی برای آن جریمه اعلام شده بود، تایید شد این کار غیرقانونی و غیرشرعی بوده و مبلغ آن در تسویه نهایی مورد بررسی قرار می گیرد.

-          تذکر مهم: ضمن این که در زمان حاضر اعضا متعهد می شوند کلیه اقساط جدید و جریمه های واقعی قبلی و اقساط عقب افتاده را طبق زمان بندی اعلام شده بپردازند، ستاد امور رفاهی متعهد می شود اعتراضات اعضا را نسبت به کلیه پرداختهای پیشین، قبل از پرداخت قسط آخر در 5 آذر در شورای حل اختلاف بررسی و براساس نتیجه آن نسبت به تسویه حساب مالی اقدام کند.

-          7- مقرر گردید ستاد امور رفاهی تعداد و متراژ انباریها و پارکینگها را جهت تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص، در جلسات آینده به شورا ارائه دهد.

-          8- مقرر شد ستاد امور رفاهی نسبت به وضعیت طلب ستاد از شرکت اوتیس بابت خرید آسانسورها و آخرین وضعیت حقوقی پرونده بررسی و گزارشی را در جلسه آینده به شورا ارائه کند.

/ 0 نظر / 9 بازدید