انتخاب مدیر مجتمع

بنام خدا

براساس مذاکرات جلسه 3 آذر هیئت مدیره مرکزی، با توجه به اینکه اداره مجتمع سرو با توجه به وضعیت کنونی آن و حضور ستاد و پیمانکار در پروژه و مشغله دانشگاهی اعضای هیئت مدیره نیاز به تشکیلات و ساختار و افراد خاص خود را دارد، براساس اساسنامه مجتمع، هیئت مدیره در نظر دارد برای انجام کلیه امور اجرایی یک نفر را بصورت تمام وقت استخدام نماید.

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم پروژه درخواست می شود با توجه به اشرافی که به مسائل اجرایی دارند و آشنایی با افراد واجد شرایط در دانشگاه خود، چنانچه فرد یا افراد صاحب صلاحیتی را برای مدیریت مجتمع می شناسند هرچه سریعتر ایشان را به هیئت مدیره مجتمع معرفی نمایند. در این رابطه می توانید با آقای عیوضی به شماره 09121783149 تماس بگیرید.

با تشکر

هیئت مدیره مرکزی

 

/ 0 نظر / 11 بازدید