زمان انتخابات نوبت سوم هیئت مدیره

بنام خدا

به اطلاع کلیه اعضای پروژه سرو می رساند که بدنبال به رسمیت نرسیدن حدنصاب شرکت کنندگان در مجمع عمومی نوبت اول و دوم، مجمع عمومی نوبت سوم در تاریخ چهارشنبه 20/5/89 به شرح زیر برگزار می شود:

بلوک:  A ساعت: 9-10:30

بلوک:  B ساعت: 11:30-13

بلوک: C  ساعت: 14:30-16

بلوک: D  ساعت: 17-18:30

لازم به تذکر است که در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده، مجمع رسمی بوده و انتخابات هیئت مدیره به انجام خواهد رسید. کلیه اعضایی که مایل به عضویت در هیئت مدیره یا بازرس بلوکها هستند لازم است درخواست خود را بصورت کتبی تا روز سه شنبه 19/5/89 به ستاد رفاهی وزارت علوم تحویل نمایند.

با توجه به اهمیت حضور فعال و مشارکت بالای اعضا در انتخاب هیئت مدیره که منجر به اقتدار بیشتر آن می شود ضمن دعوت از کلیه اعضا برای حضور فعال، ‌از آن دسته از اعضا که به هر دلیل امکان حضور در جلسه را ندارند درخواست می شود بطور کتبی حق رای خود را به دیگر اعضای شرکت کننده واگذار نمایند.

/ 0 نظر / 10 بازدید