حسابرسی پروژه

بنام خدا

به اطلاع کلیه اعضا می رساند با توجه به اینکه حسابرسی پروژه توسط حسابرس رسمی که ازتابستان شروع شده بود به پایان رسیده است و قرار است در چندین جلسه این گزارش به هیئت مدیره ارائه شود. از آنجا که برای ارزیابی گزارش باید شاخصها و آیتمهای مشخصی در نظر گرفته شود بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت می شود هرگونه سوال، ابهام و یا شاخص را که در این رابطه مهم می دانند در اسرع وقت به هیئت مدیره مرکزی منتقل نمایند.

بدیهی است پس از تصویب گزارش مالی امکان تشکیل کمیته حل اختلاف فراهم خواهد شد.

/ 0 نظر / 9 بازدید