جلسه دهم شورا

بنام خدا

جلسه دهم شورای منتخب در تاریخ پنجشنبه 27/10/88 با حضور کلیه اعضا از ساعت 7:30 الی 9:30 صبح برگزار و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1-     اخبار پروژه از سوی اعضای مختلف مطرح شد و سعی شد با توجه به خلا اطلاعاتی موجود، تصویر واقعی تری از وضعیت موجود پروژه بدست آید.

2-     نامه ستاد رفاهی مبنی بر درخواست همکاری از برخی از اعضای پروژه مطرح شد. طی این نامه ستاد رفاهی از برخی از اعضا درخواست نموده بود در سه زمینه زیر که تلاشهای ستاد رفاهی به نتیجه نرسیده است، با استفاده از کانالهای ارتباطی خود نسبت به حل مشکل پروژه کمک کنند:

الف-کمک و پیگیری حل مشکل کسب مجوز واحدهای تجاری از شهرداری منطقه

ب- کمک و پیگیری برای تقسیط وام گرفته شده از بانک ملت برای تک تک اعضا

ج- کمک و پیگیری برای انتقال تعمیرگاههایی که در محدوده اطراف پروژه وجود دارد

 

در این رابطه مقرر شد طی نامه ای به آقای دکتر متکان معاونت محترم منابع وزارت علوم، آمادگی شورا برای کمک به ستاد رفاهی و پروژه در موارد زیر اعلام شود:

- تماس با بانک و پیگیری تقسیط وام گرفته شده برای اعضا

- پیگیری و ارائه طرح برای فروش واحدهای خالی و جبران برخی از هزینه ها

- پیگیری حل مشکل پست برق از طریق اداره برق

(لازم به ذکر است که این نامه در تاریخ 4/11/88 به دفتر آقای دکتر متکان تحویل شد.)

3-     از آنجا که جناب آقای دکتر متکان پیرو جلسه قبلی شورا با ایشان یک هیئت 4 نفره را مامور بررسی و رسیدگی به طرحهای ستاد امور رفاهی از جمله پروژه سرو نمودند مقرر شد کمک و همکاری لازم با این هیئت بعمل آید.

4- مقرر شد با توجه به اینکه اولویت اعضا تکمیل سریعتر پروژه و پاسخگویی ستاد نسبت به اقدامات خود در پروژه می باشد از معاونت جدید خواسته شود حتی الامکان از انجام تغییر مسئولین ستاد رفاهی خودداری شده و در صورت ضرورت، ملاحظات فوق درنظر گرفته شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید