گزارش بازدیدهای 1388

گزارشی از بازدیدهای انفرادی اعضا از واحدهای خود در سال 1388

طبق اظهار آقای مهندس چراغی، ستاد از اعضای بلوکهای A  و B  به ترتیب از طبقات بالا، برای بازدید و شناخت و اعلام نواقص موجود واحد خود، در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته دعوت می کند. در روز پنجشنبه 20/1/88 نیز اعضای طبقات 12 و 11 بلوک  B بازدید داشتند. براساس مشاهدات بعمل آمده:

رنگ آمیزی واحدها و راهروها انجام نشده است.

قفل و دستگیره دربها نصب نشده است. کاسه دستشویی و توالتها هنوز نصب نهایی نشده بود.

آب و گاز و فاضلاب واحدها وصل نشده و قابل تست نبود.

سیستم تاسیسات هنوز تست نشده است.

رنگ نمای بیرونی بلوکها تمام نشده است.

آسانسورها هنوز بطور کامل نصب نشده و قابل استفاده نیست.

عملیات اجرایی در لابی، اتاق اجتماعات و پارکینگها هنوز ادامه دارد.

استخر و محوطه در مرحله ابتدایی قرار دارد.

/ 0 نظر / 9 بازدید