وصل ژنراتور برق اضطراری

بنام خدا

با نصب دیزل ژنراتور برق اظطراری کلیه تاسیسات بلوکهای آ و ب و ث از روز چهارشنبه 6 بهمن به ژنراتور متصل شد تا در صورت قطع برق شبکه تاسیسات و مشاعات قادر به سرویس دهی باشند

/ 0 نظر / 11 بازدید