جلسه هفتم شورا

بنام خدا

هفتمین جلسه کمیته منتخب در تاریخ پنجشنبه 30/7/88 از ساعت 30/7 الی 30/9 با حضور آقاین دکتر تابش، مهندس نظرپور، دکتر حسینی هاشمی، دکتر صدیقی، دکتر پرهیزگار، دکتر سلطانی، دکتر شاکری و آقای عیوضی تشکیل و موارد زیر بحث و بررسی شد:

1-    نامه ای خطاب به وزیر جدید علوم آقای دکتر دانشجو تهیه و ضمن ارائه وضعیت و مشکلات پروژه درخواست شد تا با تعیین نماینده ای وضعیت را بررسی و جهت تصمیم گیری به مقام عالی وزارت گزارش نماید.

2-    چک لیست پیشنهادی برای کنترل وضعیت معماری، تاسیسات و برقی بررسی شد و قرار شد جهت اطلاع برای اعضا ارسال شود.

3-    جلسه بعد در تاریخ 14 آبان برگزار می شود.

 

کمیته منتخب اعضای پروژه سرو

/ 0 نظر / 11 بازدید