انتخابات هیئت مدیره بلوکها

برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم مالکین واحدهای پروژه سرو

بنام خدا

پس از به رسمیت نرسیدن 2 مجمع عمومی قبلی، براساس قانون تملک آپارتمانها، مجمع عمومی  نوبت سوم در تاریخ 20 مرداد 89 برگزار شد و ضمن تصویب اساسنامه ساختمان، اعضای هیئت مدیره و بازرسین بلوکها نیز انتخاب شدند. اولین جلسه هیئت مدیره ها بطور مشترک با حضور شورای منتخب و دبیر محترم ستاد رفاهی روز دوشنبه 26/5 ساعت 2 بعدازظهر در محل ستاد رفاهی برگزار می شود. اطلاعات تکمیلی در رابطه با برنامه کاری هیئت مدیره ها به همراه اسامی هیئت مدیره و بازرسین منتخب هر بلوک در اطلاعیه های بعدی به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید.

/ 0 نظر / 9 بازدید