# جلسه

جلسه 2 هیئت مدیره

بنام خدا گزارش جلسه دوم هیئت مدیره بلوکها پیرو جلسه دوشنبه 25/5/89، دومین جلسه هیئت مدیره بلوکها در روز پنجشنبه 28/5/89 در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید