# شارژ

اطلاعیه شارژ جدید

بنام خدا   اطلاعیه شارژ جدید   با درنظر گرفتن هزینه های نگهداری و بهره برداری مجتمع مربوط به نگهبانی، آسانسور، تاسیسات آب گرم، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید

شروع کار نگهبانی

بنام خدا به اطلاع ساکنین و مالکین واحدها می رساند بدنبال چندین ماه پیگیری اعضای هیئت مدیره روز پنجشنبه قرارداد نگهبانی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید