# مدیر

تعیین مدیر اجرایی مجتمع

بنام خدا به اطلاع کلیه اعضای پروژه سرو می رساند با اتمام قرارداد آقای شاکری از روز 20/3/90 آقای رابوکی بعنوان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید

درخواست فوری از اعضا

درخواست فوری بنام خدا براساس بند اول صورتجلسه 24 مورخ 10/5/89  از تمامی اعضای پروژه درخواست می شود چنانچه خود یا دوستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید