# گزارش

گزارش پیگیریهای هیئت مدیره

جلسه مشترک هیئت مدیره بلوکها و مسئولین پروژه (مهندس گلباز، مهندس گلچین، مهندس صالحی و مهندس توکلی) در روز پنجشنبه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید