جلسه نوزدهم

بنام خدا

جلسه نوزدهم شورای منتخب پروژه مسکونی سرو در تاریخ 27/3/89 با حضور اعضا از ساعت 16 الی 18 در محل پروژه تشکیل و موارد زیر مورد بحث قرار گرفت.

1-      پیرو مباحث و تصمیم گیری جلسه هجدهم (19/3/89) مقرر شد آن دسته از اعضایی که متقاضی تعویض واحد خود با یکی از واحدهای باقیمانده هستند، مابه التفاوت قیمت براساس روال گذشته ستاد امور رفاهی محاسبه شود.

2-      مقرر شد تحویل واحدها به کلیه افراد متقاضی سکونت، منوط به پرداخت اقساط تعیین شده براساس مصوبه جلسه هجدهم انجام شود.

3-      با توجه به وجود برخی تاخیرها و ناهماهنگیها در اجرای پروژه بعلت عدم وجود ارتباط مناسب و سریع بین بخشهای مختلف درگیر در پروژه نظیر پیمانکار، مشاور، ناظر و کارفرما (که در بازدید روز پنجشنبه از سایت به چشم می خورد)، از ستاد امور رفاهی درخواست می شود در جهت کاهش بروکراسی موجود و تسریع در ایجاد ارتباطات لازم برای ایجاد سرعت در پروژه اقدام کند.

4-      با توجه به اینکه با پیگیریهای ستاد و اعضای شورا کابل کشی سیستم فشار ضعیف از روز پنجشنبه 27/3 شروع شده و طی جلسه ای باحضور نماینده شورا و ناظر شرکت برق مشکلات موجود مشخص شده است و همچنین کلیدی بودن اتصال برق در راه اندازی پروژه، از ستاد رفاهی تقاضا می شود پیگیری لازم برای اتمام کار تا آخر خرداد را انجام دهد. بدیهی است بدون اتصال برق و راه اندازی آسانسورها، چیلرها و انشعابات دیگر و اسکان اعضا ممکن نخواهد بود.

5-      شورا از ستاد امور رفاهی درخواست می کند آخرین وضعیت خرید خطوط تلفن مورد نیاز و اتصال آنها را مشخص و به جلسه آینده شورا گزارش کند. همچنین ترتیبی اتخاذ کند تا همزمان با شروع اسکان اعضا اتصال خطوط تلفن آغاز شود.

6-      با توجه به نیاز مبرم اعضای هیئت علمی عضو پروژه به اینترنت پر سرعت، ستاد امور رفاهی پیگیری و اقدام لازم در این خصوص را انجام داده و نتیجه را به شورا اعلام کند.

7-      با توجه به نیاز ساکنین به آنتن مرکزی، برای جلوگیری از دوباره کاریها از ستاد امور رفاهی درخواست می شود نسبت به راه اندازی سیستم آنتن مرکزی بلوکها همزمان با اسکان اقدام کند.

8-      از ستاد امور رفاهی درخواست می شود گزارشی از وضعیت واحدهایی که بعد از تاریخ واگذاری اولیه، به فروش رفته است تهیه و به شورا ارائه کند.    

/ 0 نظر / 7 بازدید