جلسه 2 هیئت مدیره

بنام خدا

گزارش جلسه دوم هیئت مدیره بلوکها

پیرو جلسه دوشنبه 25/5/89، دومین جلسه هیئت مدیره بلوکها در روز پنجشنبه 28/5/89 در محل پروژه از ساعت 10 الی 12 تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-     انتخابات داخلی هیئت مدیره هر بلوک انجام و مسئولیت اعضا به شرح زیر مشخص شد:

 

نام بلوک

نام اعضای هیئت مدیره

مسئولیت در هیئت مدیره

A

مهدی بهزاد

رئیس

محسن بهرامی

نایب رئیس

فیروز علی نیا

دبیر

محمد شریف خانی

خزانه دار

B

مسعود تابش

رئیس

محمدهادی ورهرام

نایب رئیس

حسین مختاری

دبیر

اکبر صناعی

خزانه دار

C

احمد صفوی زاده

رئیس

مجتبی صدیقی

نایب رئیس

محسن فانی

دبیر

اقبال شاکری

خزانه دار

D

محمد عیوضی

رئیس

عباسعلی سندگل نظامی

نایب رئیس

/ 0 نظر / 11 بازدید