جلسه 27 شورا

بنام خدا

جلسه بیست و هفتم شورای منتخب در روز دوشنبه 1/6/89 از ساعت 17 الی 19:30 با حضور اعضا و دبیر محترم ستاد رفاهی و اعضای هیئت مدیره بلوکها تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر بررسی و تصمیم گیری شد:

1-     در رابطه با تقسیط وام بانک ملت تماسها توسط مشاور حقوقی ادامه دارد ولی تا حال پیشرفت جدیدی صورت نگرفته است.

2-     مشکلات موجود در روند اجرای پروژه از سوی اعضا به اطلاع دبیر محترم ستاد رسانده شد. مشاهدات اعضای شورا و هیئت مدیره که در ماهها و هفته های اخیر از نزدیک در پروژه درگیر بوده اند نشان می دهد روند انجام کار مشاور، دستگاه نظارت، پیمانکاران و مدیریت پروژه سرعت و کیفیت لازم را ندارد و نشانگر آن است که متاسفانه آنها برای اتمام سریع پروژه با کیفیت لازم ضرورتی احساس نکرده و فعالیتها بسیار کند و لاک پشتی است. این نحوه کار کردن با اعلام دبیر محترم ستاد که 15 شهریور را برای اتمام کار پیمانکاران و اسکان اعضا اعلام کرده اند همخوانی ندارد. اعضا از دبیر محترم ستاد درخواست کردند که با حضور بیشتر خود در محل پروژه نسبت به هماهنگی بیشتر عوامل و تسریع فعالیتها اقدام نمایند. در ادامه دبیر محترم ستاد اعلام کردند ایشان ضرورتی برای حضور در محل پروژه نمی بینند و با روش موجود خود، بهتر می توانند پروژه را جلو ببرند

3-     برنامه زمان بندی مشاور فجر توسعه برای بازدید از مشاعات و تهیه صورت جلسه تحویل موقت مطرح شد و دبیر ستاد درخواست کردند که یک نفر از هیئت مدیره هر بلوک این صورت جلسه را امضا کند. این مسئله بدلیل عدم اشراف اعضای هیئت مدیره ها با امور جزئی فنی مورد مخالفت قرار گرفت و مقرر شد هیئت مدیره یک تیم متخصص شامل تخصصهای الکتریکال، مکانیکال و ابنیه را بکار گرفته و براساس اعلام نظر آنها (در یک دوره مشخص چند هفته ای) نسبت به انتخاب پیمانکار مناسب برای بهره برداری تاسیسات اقدام کند. تا زمان اعلام نظر نهایی هیئت مدیره مقرر شد تیمهای سازنده بطور موقت کار بهره برداری و راهبری تاسیسات را انجام دهند.   

/ 0 نظر / 8 بازدید