جلسه 21

بنام خدا

جلسه بیست و یکم شورای منتخب پروژه مسکونی سرو در تاریخ 14/4/89 با حضور اعضا و دبیر محترم ستاد رفاهی از ساعت 9 الی 12 در محل ستاد رفاهی وزارت علوم تشکیل و موارد زیر مورد بحث قرار گرفت.

1-      براساس گزارش دبیر ستاد و نمایندگان شورا مشکل وصل برق هنوز حل نشده است و علیرغم جلسه هفته گذشته ستاد با شرکت برق و قول آنها، متاسفانه یکی از پیمانکاران شرکت برق هنوز وظیفه خود را در این باره انجام نداده است. با پیگیری بعمل آمده اطلاع دادند که جلسه دیگری در هفته جاری با پیمانکاران شرکت برق انجام و امید است تا هفته آینده مشکل حل شود.

2-      براساس گزارش دبیر ستاد و نمایندگان شورا مسئله انشعاب گاز بطور کامل حل نشده است و باید تاییدیه ناظر شرکت گاز در این خصوص گرفته شود تا بتوان انشعاب را وصل کرد.

3-      دبیر ستاد اعلام نمودند تاکنون 300 میلیون تومان از سوی ستاد برای انشعاب و پست و کنتورهای برق به شرکت برق پرداخت شده و در این زمینه ستاد هیچ بدهی به شرکت برق نداشته و هرگونه تعلل از سوی پیمانکار شرکت برق است.

4-      براساس گزارش دبیر ستاد درهفته گذشته افراد شاغل در پروژه بین 50 تا 80 نفر بوده است که برای افزایش سرعت پروژه باید پول بیشتری به پروژه تزریق شود و مشاور هم با سرعت بیشتری صورت وضعیتها و مطالبات پیمانکاران را بررسی کند. شورا از دبیر ستاد درخواست نمود به هر نحو ممکن نسبت به تسریع روند پروژه اقدام و مانع از سستی کار مشاور و پیمانکاران شود.

5-      با حضور آقای مهندس هنرور از مشاور فجر توسعه گزارش مقدماتی به شورا ارائه شد. بر این اساس مشاور قول داد حداکثر ظرف مدت 30 تا 45 روز مطالبات و صورت وضعیتهای پیمانکاران را بررسی و آنها را فیصله دهد و روند کار را به روز کند. همچنین براساس گزارش تخمینی اولیه در صورتی که پول بدون وقفه به پروژه تزریق شود و کارها دوباره متوقف نشود، حدود 5/2 میلیارد تومان برای اتمام کار واحدها لازم است. همچنین برای بحث انشعابات و طلب وزارت علوم و دیگر موارد متفرقه نیز بین 1 تا 5/1 میلیارد تومان نیاز است که در مجموع همان 4 میلیارد اعلام شده در جلسات قبلی بدست می آید. با این وجود شورا مجددا درخواست نمود مشاور یک گزارش رسمی در این خصوص ارائه کند تا به اطلاع اعضای محترم رسانده شود.

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
حمید

جلسات خوبی برگزار میشود ولی پیشرفت فیزیکی کار اصولا متناسب با صورتجلسات نیست. بلوک A کاملا رها است و هیچ فعالیت عمرانی در آن انجام نمیشود. قرار بود تا آخر خرداد برخی از افراد در واحدهای خود مستقر شوند ولی حالا که آخر تیر است هیچ تماسی با این افراد گرفته نشده است. به نظر میرسد قولهایی که داده میشود هیچکدام عملی نشده است.

دکتر اکبر صناعی

ظاهرا این جلسات جز سرگرم کردن برخی اعضا’ که بشدت نیازمند مسکن و سکونت اضطراری در واحدهای خودرا بس از 4 سال تاخیر در واگذاری دارند کاری نمیکند. اعضا’ شورای منتخب و دبیر جدید ستاد مثل گذشته هیچ اعتنائی به مسائل حیاتی هر عضو که سالیان دراز را با ریاضت کشیدن و معلمی در دانشگاه صرف حفظ آبروی خود کرده اند ندارند. بنظر میرسد با اطمینان از حمایت بیدریغ مسئولین کلیدی در وزارت افراد مسئول مرتبط با این بروژه یعنی سرو نیز هیج ترسی از واکنش اغضا’ نداشته و رسیدگی بامور فرد فرد اعضا’ بجز معدود افراد خاص برای آنها مهم نیست و تغییرات مدریتی نیز صوری بوده و نه ماهوی. شاید در تنگنا قرارگرفتن برخی اعضا’ دلزده آنها را وادار بدادخواهی از مقامات قضائی نماید که ببرخی اجحافات روشن و مبرهن به برخی اعضا’ نیز رسیدگی نمایند. من اله التوفیق